Incjatywa „Wybieram Kielce”

Celem Fundacji Wybieram Kielce jest aktywne wpływanie na rozwój gospodarczy miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego, podniesienie poziomu życia i kwalifikacji zawodowych jego mieszkańców.

Miasto Kielce jest stolicą Województwa Świętokrzyskiego, w którym zamieszkuje prawie 1,3 miliona ludzi, ponadto dysponuje bogatym potencjałem akademickim, kształci się w nim ok. 50 000 studentów, rocznie dostarczając 13 000 wykształconych i władających obcymi językami absolwentów. Miesięczna średnia płaca netto to 2310, 00 PLN (520 Euro), a wskaźnik bezrobocia w województwie wynosi 15 % a w grupie wiekowej 25-44 lat jest to 25%. Dlatego misją Fundacji Wybieram Kielce jest znaczne poprawienie tych parametrów: zwiększenie ilości miejsc pracy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych szczególnie wśród młodych mieszkańców regionu.

Fundacja dążyć będzie zatem do stworzenia w Kielcach optymalnych warunków dla inwestorów
z sektora BPO. Już podjęte zostały rozmowy z ośrodkami akademickimi i szkołami średnimi w celu dopasowania programów kształcenia do wymagań rynkowych oraz umożliwiania odbywania językowych kursów specjalistycznych (np.: poszukiwane dziś języki skandynawskie, niderlandzki, hiszpański, niemiecki). Trwają intensywne negocjacje z Urzędem Miasta prowadzące do podjęcia uchwały o ulgach podatkowych dla firm z sektora BPO. Podpisany został list intencyjny ze Starachowicką Strefą Ekonomiczną, który mówi o objęciu całego kompleksu obszarem strefy ekonomicznej.

Wybieram Kielce to idea budowania potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Miasta Kielce oraz Regionu Świętokrzyskiego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, tworzenie nowych miejsc pracy, otwarcie na świat i na międzynarodowy biznes. Efektem tego ma być znacznie podniesienie się stopy życia wszystkich mieszkańców. Kolejnym ważnym elementem istnienia Fundacji jest promocja unikalnych walorów turystycznych Regionu, wspieranie lokalnych inicjatyw i rozwój kulturalny.

http://www.facebook.com/wybieramkielce