• Jakie perspektywy dla outsourcingu w Polsce po IX Forum?

  Brandenburger_Tor_abends IX Polish Outsourcing Forum miało blisko 100 uczestników.

  W tym roku szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane ze współpracą na niemieckich i polskich rynkach outsourcingu usług IT. Dyskusje dotyczyły czynników, które wpływają na wybór naszego kraju, jako dostawcy usług outsourcingowych. Na niemieckim rynku ICT (Technologie informacyjne i komunikacyjne) jest brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, natomiast polski rynek ma do zaoferowania wysoką wiedzę i umiejętności polskich specjalistów oraz znajomość obsługi procesów informatycznych. Dodatkowym atutem dla naszego kraju są atrakcyjne koszty pracownicze.

  Polska została uznana jako kraj, gdzie klimat inwestycyjny oraz infrastruktura teleinformatyczna jest na wysokim poziomie, dodatkowo mamy zgodność kulturowa z krajami europejskimi, wysoką zdolność komunikacyjną oraz znajomość języków obcych. Nie ukrywano także, że bliska odległość geograficzna jest dodatkową korzyścią dla nas.

  Swoje prezentacje i informacje na temat korzyści inwestorów co do wyboru lokalizacji usług przedstawili: Marek Kubik (Szczecin), Edyta Wiwatowska (Bydgoszcz) i Marcin Włodarczyk (Łódź).

  Kolejna dyskusja dotyczyła zakresu inwestycji niemieckich w polskich miastach oraz dalszych ich planów. Pytania najczęściej związane były z sektorem IT, ITO i ICT, rozmowy zostały poszerzone o rynek usług BPO, SSC i R&D. Przedstawiciele z Polski wypowiadali się na temat czasu niezbędnego na pozyskanie nowych inwestycji oraz uruchomienia działalności w swoich miastach. Wspólnie z niemieckimi przedstawicielami uzgodniono, że po wybraniu lokalizacji w okresie do 3 miesięcy organizacja może już prowadzić działalność operacyjną.

  IX Forum można podsumować takim wnioskiem, że współpraca miedzy polskim a niemieckim rynkiem ma solidne podstawy i na pewno powstaną kolejne relacje biznesowe pomiędzy obydwoma krajami. Stanie się tak dzięki naszymi niewątpliwymi atutami: po pierwsze wykwalifikowana, polska kadra IT, po drugie usługi firm outsourcingowych, które już w tej chwili prowadzą swoją działalność na terenie Polski oraz po trzecie  - wybór i budowa nearshoringowego* centrum operacyjnego w Polsce.

  Więcej: IX Polish Outsourcing Forum już za nami.

  *Nearshoring jest to „przeniesienie działalności lub procesów IT do firm w pobliskim kraju, w których obie strony oczekują spełnienia następujących warunków: bliskie położenie geograficzne, ta sama strefa czasowa, podobieństwa kulturowe, językowe, gospodarcze, a także powiązania polityczne lub historyczne.

   

Comments are closed.