• Nowe miejsca pracy w Kielcach.

    SONY DSCŚwiętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. jest liderem projektu pn.: „INWENCJA II – transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”, w czasie którego przewidzianych jest zorganizowanie minimum 30 staży.

    Siedziba Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. mieści się w budynku Kieleckiego Centrum Biznesu przy Al. Solidarności 34, tel. 41 34-32-910

    Jesteśmy dumni z takiego sąsiedztwa. Potrzeba więcej takich inicjatyw.

    Więcej na stronie http://www.inwencja2.it.kielce.pl/

Comments are closed.