• Wyniki oceny klimatu inwestycyjnego w Polsce.

  Worldwide business menOpublikowano wyniki oceny klimatu inwestycyjnego w Polsce.

   

  Najsilniejsze, uznane auty Polski to: dostępność wykwalifikowanej kadry, materiałów i surowców, stabilność ekonomiczną i polityczną w tak trudnych obecnie dla Europy czasach oraz bliskość rynku unijnego.

  Ogólna ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce nie uległa zmianie. Przy skali 5-cio stopniowej  wynosi 3,4.

  Zagraniczni inwestorzy cenią polskich specjalistów, pozytywnie oceniają kulturę organizacyjną polskich pracowników, doceniają ich lojalność, szczególnie wysokie noty otrzymali polscy inżynierowie, kadra zarządzająca oraz pracownicy z wykształceniem technicznym zawodowym – powiedział Paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z Rządem, General Motors.

  Największym problemem w Polsce dla inwestorów są: przepisy prawne, przede wszystkim w zakresie podatków i zamówień publicznych, efektywność działania sądownictwa gospodarczego oraz obciążenia fiskalne (przede wszystkim ZUS).

  Wyniki oceny klimatu inwestycyjnego w Polsce

   

Comments are closed.